Lin van der Donk (1983)

GZ-psycholoog / seksuoloog

In 2004 ben ik mijn carrière begonnen als psycholoog bij GGZ inGeest, waar ik zowel psychodiagnostisch onderzoek als psychologische behandelingen heb gedaan. Sinds 2012 werk ik met veel plezier als GZ-psycholoog/seksuoloog NVVS i.o. bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc.

Ik heb ervaring in het behandelen van volwassenen met onder andere angst- en depressieve klachten, onzekerheid of een negatief zelfbeeld, ADHD, seksuologische klachten, genderdysforie en met een intersekse-conditie, zoals bijvoorbeeld Turner, Klinefelter en AOS.

Mijn (seksuologische) behandelingen bij Klik psychologen zijn voor mensen met verschillende achtergronden, genderidentiteiten en seksuele geaardheden en/of voorkeuren. Iedereen is welkom.

Ik ga cliëntgericht te werk, met een niet veroordelende en open houding en praktische insteek. Ik stel mensen op hun gemak om moeilijke problemen makkelijker bespreekbaar te maken, waar gepast met humor, waar nodig met enige directheid.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en seksuoloog NVVS i.o. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologen.

BIG-registratienr: 89915491925
KVK-nr: 70586233
AGB-code: 94013934
AGB praktijk-code: 94063716

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Lin.

Roos de Groot (1983)

GZ-psycholoog / psychotherapeut

Mijn carrière als psycholoog ben ik gestart bij een grote GGZ instelling. Hier heb ik meerdere jaren gewerkt en veel ervaring op gedaan in het doen van diagnostiek en psychologische behandelingen. Ook is mij daar de gelegenheid geboden om verder te studeren tot GZ psycholoog en vervolgens tot psychotherapeut. Als psychotherapeut werk ik de laatste jaren vooral met schematherapie zowel in groepen als individueel. Wat ook mijn interesse heeft gewekt is het combineren van schematherapie en EMDR (traumabehandeling), deze combinatie is in de behandelingen die ik heb gedaan ook erg effectief gebleken.

Tijdens mijn werkjaren in loondienst was er altijd op de achtergrond een wens om voor mezelf een praktijk te beginnen. Samen met Lin is het nu gelukt om Klik psychologen op te zetten. Een praktijk waarin we kwaliteit en een vruchtbare samenwerking proberen te garanderen. Het geeft mij veel energie om de praktijk op te bouwen en straks eventueel uit te breiden.

In mijn werk neem ik een open houding aan en kijk samen met de cliënt wat er nodig is. Mijn stijl kan getypeerd worden als warm, duidelijk en professioneel. Mijn doel is om voor cliënten een veilige omgeving te creëren waarin ze zich gaandeweg steeds meer open durven te stellen om zo dieper liggende problematiek aan de oppervlakte te krijgen.

BIG-registratienr. GZ psycholoog: 69916535425
BIG-registratienr. psychotherapeut: 89916535416
KVK-nr: 70537623
AGB-code: 94014063
AGB praktijk-code: 94063688

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Roos.