Lin van der Donk (1983)

GZ-psycholoog / seksuoloog NVVS

In 2004 ben ik mijn carrière begonnen als psycholoog bij GGZ inGeest, waar ik zowel psychodiagnostisch onderzoek als psychologische behandelingen heb gedaan. Sinds 2012 werk ik met veel plezier als GZ-psycholoog/seksuoloog NVVS bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc.

Ik heb ervaring in het behandelen van volwassenen met onder andere angst- en depressieve klachten, onzekerheid of een negatief zelfbeeld, ADHD, traumaklachten, seksuologische klachten, genderdysforie en met een intersekse-conditie (DSD), zoals bijvoorbeeld Turner, Klinefelter en AOS.

Mijn (seksuologische) behandelingen bij Klik psychologen zijn voor mensen met verschillende achtergronden, genderidentiteiten en seksuele geaardheden en/of voorkeuren. Iedereen is welkom.

Ik ga cliëntgericht te werk, met een niet veroordelende en open houding en praktische insteek. Ik stel mensen op hun gemak om moeilijke problemen makkelijker bespreekbaar te maken, waar gepast met humor, waar nodig met enige directheid.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en seksuoloog NVVS. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologen.

BIG-registratienr: 89915491925
KVK-nr: 70586233
AGB-code: 94013934
AGB praktijk-code: 94063716

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Lin.

Roos de Groot (1983)

GZ-psycholoog / psychotherapeut

Mijn carrière als psycholoog ben ik gestart bij een grote GGZ instelling. Hier heb ik meerdere jaren gewerkt en veel ervaring op gedaan in het doen van diagnostiek en psychologische behandelingen. Ook is mij daar de gelegenheid geboden om verder te studeren tot GZ psycholoog en vervolgens tot psychotherapeut. Als psychotherapeut werk ik de laatste jaren vooral met schematherapie zowel in groepen als individueel. Wat ook mijn interesse heeft gewekt is het combineren van schematherapie en EMDR (traumabehandeling), deze combinatie is in de behandelingen die ik heb gedaan ook erg effectief gebleken.

Tijdens mijn werkjaren in loondienst was er altijd op de achtergrond een wens om voor mezelf een praktijk te beginnen. Samen met Lin is het nu gelukt om Klik psychologen op te zetten. Een praktijk waarin we kwaliteit en een vruchtbare samenwerking proberen te garanderen. Het geeft mij veel energie om de praktijk op te bouwen en straks eventueel uit te breiden.

In mijn werk neem ik een open houding aan en kijk samen met de cliënt wat er nodig is. Mijn stijl kan getypeerd worden als warm, duidelijk en professioneel. Mijn doel is om voor cliënten een veilige omgeving te creëren waarin ze zich gaandeweg steeds meer open durven te stellen om zo dieper liggende problematiek aan de oppervlakte te krijgen.

BIG-registratienr. GZ psycholoog: 69916535425
BIG-registratienr. psychotherapeut: 89916535416
KVK-nr: 70537623
AGB-code: 94014063
AGB praktijk-code: 94063688

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Roos.

Maya Bouwman (1983)

GZ-psycholoog / psychotherapeut

In 2008 studeerde ik af in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende tien jaar heb ik me bij een landelijke ggz-instelling gespecialiseerd in het aanbieden van zorg gericht op uiteenlopende problematiek. Zo heb ik gewerkt met ADHD, angst, dwang en een gebrek aan zelfvertrouwen, (chronische) somberheid en piekergedrag, relatieproblemen, (complexe) traumaklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Wat me boeit in mijn werk is dat elk verhaal uniek is. De problemen waar we in vastlopen zijn vaak een optelsom van wat de omgeving van ons vraagt, onze eigen achtergrond en persoonlijkheid. Het verkrijgen van inzicht in je eigen patronen, het versterken van verbinding met je eigen gevoelens en gedachten en het contact met anderen zie ik als belangrijke thema’s om klachten in het hier en nu te verminderen. Graag help ik je om hiernaar toe te werken en je balans in het leven terug te vinden. Mensen omschrijven mij als iemand die het geduld en de rust uitstraalt om dit proces te kunnen doorlopen.

Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP), de Vereniging voor Schematherapie (VSt), de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

BIG-registratienr. GZ-psycholoog: 89915495125
BIG-registratienr. Psychotherapeut: 19915495116
KVK-nr: 74897144
AGB-code: 94017221

AGB praktijkcode: 94064770

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Maya.

Naomi von Bannisseht (1983)

GZ-psycholoog 

Nadat ik 2010 aan de Universiteit van Utrecht ben afgestudeerd, ben ik als psycholoog gestart in de GGZ. Op deze werkplek heb ik ruimschoots ervaring opgedaan in psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandelingen. In 2016 ben ik gestart als medisch psycholoog in het VUmc bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Mijn werkzaamheden bestaan hier met name uit diagnostische gesprekken en het begeleiden van personen bij het transitie traject.
Binnen deze praktijk wil ik mij vooral gaan richten op het behandelen van stemmings- en angstklachten. Aangezien de manier waarop we onszelf zien en ervaren van grote invloed is op het ontstaan en in stand houden van uiteenlopende klachten zie ik het onderzoeken van het (negatief) zelfbeeld als een belangrijk onderdeel van de diagnostiek en de behandeling.
De behandeltrajecten bij mij zijn kortdurend en vinden hun basis in de cognitief gedragstherapeutische principes (je eigen gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen). Dit kan door middel van individuele gesprekken en/of groepsgesprekken, registratie opdrachten en opdrachten om nieuw gedrag uit te proberen.
De behandeling houd ik graag zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. De behandelrelatie voelt wat mij betreft prettig wanneer we kunnen samen werken op een gelijkwaardige en transparante manier.
Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie.

BIG-registratienummer: 89918258125
KVK-nr: 84967560
AGB-code: 94017271
AGB praktijk-code: 94066681

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Naomi.