Contractvrij

Klik psychologen heeft de weloverwogen beslissing gemaakt om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat wij vinden dat de strenge voorwaarden die zij stellen ons beperken in onze vrijheid om goede zorg op maat te bieden. Voor meer informatie over contractvrije zorg klik hier. Dit betekent voor jou als cliënt dat je zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van de declaraties bij je zorgverzekering. Hieronder geven wij naast meer informatie over de kosten en vergoedingen ook enkele adviezen hoe het maximale uit je zorgpolis te halen.

Eigen risico

Iedereen heeft vanuit zijn of haar basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar.

Wordt alles vergoed vanuit de basisverzekering?

Psychologische hulp wordt vergoed indien er een diagnose wordt gesteld die valt binnen de vergoede zorg. Er zijn enkele uitzonderingen die buiten de vergoede zorg vallen. Dit zijn o.a. aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en seksuele disfuncties. Je zult deze behandeling zelf moeten betalen, of eventueel vanuit een aanvullende verzekering.

Vergoedingen per zorgpolis

Indien je een restitutiepolis hebt, wordt de behandeling meestal 100% vergoed. Heb je een natura- of combinatiepolis, dan wordt minimaal 51% en maximaal 90% van de behandeling door je zorgverzekeraar vergoed. Het overige deel is voor eigen rekening. Wij adviseren je dan ook om een restitutiepolis af te sluiten. Het is tevens belangrijk om voorafgaand aan de behandeling contact met de eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage wat zij vergoeden. Voor een overzicht per zorgverzekeraar kun je ook hier klikken.

Je kunt bij Klik psychologen terecht voor zowel basis GGZ (lichte tot matige problemen) als gespecialiseerde GGZ (zwaardere problemen). Tijdens de intakeprocedure wordt op basis van de klacht bepaald of er sprake is van basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De tarieven verschillen.

 
 
Voor zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ geldt
 
Zorg buiten basispakket

De kosten van een los gesprek buiten het basispakket (OVP: onverzekerd product of op eigen verzoek) bedraagt €109 per consult van 45 minuten. Partnerrelatie therapie is €145 per consult van 60 minuten. De losse gesprekken zullen per sessie worden gedeclareerd.

 
Wegblijftarief

Bij afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, geldt een wegblijftarief van €60. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zul je zelf moeten betalen.

 
Wijze van betaling

De eindfactuur wordt na afloop van de behandeling bij je ingediend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de declaratie van deze factuur bij de zorgverzekeraar. De factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. Dit geeft je genoeg tijd om de declaratie bij je zorgverzekeraar in te dienen.