Bij Klik psychologen vinden we het belangrijk om een behandeling op maat te bieden. Ieder mens is anders en heeft daarom een passende behandeling nodig. Wij helpen je graag om jezelf beter te leren kennen, je in toekomstige situaties zelfstandig te kunnen redden en om te voorkomen dat je in de toekomst opnieuw vastloopt.

Je kunt bij Klik psychologen terecht voor: 
 • Somberheid, depressiviteit, verlies van interesse en plezier
 • Overspannenheid, burn-out klachten
 • Onzekerheid in contact met anderen
 • Spanning en angstklachten (fobieën, faalangst, paniek- of dwangklachten)
 • Piekeren
 • Minderwaardigheid- of schuldgevoelens
 • Angst voor intimiteit of verbondenheid
 • Aandacht- en concentratieproblemen (ADHD)
 • Overmatig perfectionisme
 • Seksuele problemen, (gender)identiteitsproblematiek
 • Levensfaseproblematiek, werk- of studieproblemen
Maar ook indien je jezelf herkent in onderstaande:
 • Wanneer je steeds in conflict raakt met je omgeving
 • Moeite met het aangeven van grenzen en voor jezelf opkomen
 • Moeite met het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen (trauma’s)
 • Als bepaalde problemen zich telkens herhalen
 • Moeite om in contact met je eigen emoties te komen
Wat behandelen we niet bij Klik Psychologen:
 • Psychose (wanen en/of hallucinaties)
 • Verslavingsproblematiek
 • Ernstige suïcidaliteit
 • Autismespectrumstoornis
Behandelmethoden die we gebruiken zijn onder andere:
Klachtenregeling

In onze praktijk is de klachtenregeling van de NVGzP van toepassing. Indien je een klacht hebt raden we je aan dit eerst met je behandelaar te bespreken. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt kun je je, als je in behandeling bent (geweest) bij Lin of Roos, wenden tot de klachtencommissie van de NVGzP en bij Maya tot de klachtencommissie van de LVVP.